Peptik Ülser

Ülser nedir ?
Ülser; Mide veya duedenum (onikiparmak barsağı)'un mide asidi ve sindirim sıvıları (örneğin: pepsin) tarafından harabiyeti sonucunda meydana gelen doku kaybıdır.Doku kaybı asit pepsinin etkisiyle daha derinlere inebilir,enflamasyon dediğimiz yara meydana getirir.

Sıklığı nasıldır?
Toplumumuzda herhangi bir zamanda mevcut ülserli hasta (yeni geçiren veya geçirmiş) yüzdesi %2-6'dır. Duedenal (onikiparmak barsağı) ülseri , mide ülserine göre çok daha fazla görülür. Duedenal ülser 30-50 yaşları arasında daha sık olup , erkeklerde kadınlara göre 2-4 kat daha fazladır. Mide ülseri 60 yaşından sonra daha sık gözlenir ve kadınlarda daha çok görülür.

Çok fazla stresin ve baharatlı yemeğin ülsere yol açtığı düşünülmekteydi.

Peptik ülserler mide, ince bağırsak veya yemek borusunun iç çeperlerinde gelişen açık yaralardır. Peptik ülserin en yaygın semptomu acıdır.

Bundan uzun olmayan bir süre önce, yaygın kanı peptik ülserlerin, yaşam tarzının bir sonucu olduğu yönünde idi. Artık doktorlar, midede veya ince bağırsağın üst kısmındaki (on iki parmak bağırsağı) çoğu ülserin nedeninin stres veya beslenme biçiminin değil, bakteri enfeksiyonu veya ilaçlar olduğunu bilmektedirler. Yemek borusu ülserleri de meydana gelebilir ve genellikle mide asidi reflüsü ile ilintilidir.

Bulundukları yere bağlı olarak ülserler farklı isimler alırlar: tuz_ulsere_sepeptir
Mide ülseri. Midenizde oluşan bir peptik ülser, gastrik ülser adını alır.
Duodenal ülser. Peptik ülserin bu türü, ince bağırsağın ilk bölümünde (on iki parmak bağırsağı) kendini gösterir.
Özofageal ülser. Özofageal ülser genellikle yemek borunuzun alt kısmında yer alır. Özofageal ülser sıklıkla kronik gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) ile bağlantılıdır.

Peptik ülserler yaygındır. Yaklaşık her 10 Amerikalıdan biri hayatlarının bir bölümünde peptik ülser geçirir. İyi haber ise, ülserin başarılı bir şekilde tedavi edilmesinin genellikle sadece birkaç hafta sürmesidir.

Peptik Ülserin Zararları Nelerdir?

Ülser hastalarının devamlı çektikleri rahatsızlık ve sancılar dışın­da aşağıda gösterilen komplikasyonlar da meydana gelebilmektedir :